ÜHING

Tere tulemast AFSA  Tõuühingu kodulehele!

Eesti Afganistani hurtade ja Salukide Tõuühing AFSA on registrisse kantud 22.aprillil, 2002 aastal. Ühingu loomise peamiseks eesmärgiks oli koondada nende kahe tõuga Eestis tegelevad kasvatajad, omanikud ja  huvilised  tõualase aretusinfo kogumiseks  ning ühiseks huvide kaitseks samuti  Afganistani hurda ja Saluki tõu tutvustamine ja tõualase selgitustöö tegemine Eesti Vabariigis.

  • Tõualase info kogumine  ja  selle  edastamine interneti kaudu
  • Tõu aretuseks ja pesakondade plaanimiseks vajaliku info väljastamine meie liikmes-kasvatajatele sugupuu programmist
  • Afganistani hurtade ja salukide  ajaloo kogumine
  • Koostöösuhete loomine ja näituste- ja aretusinfo vahetamine teiste riikide tõuühingutega
  • Koostöö  Eesti tõuühingutega ja Eesti Kennelliiduga
  • Harjutuspäevi vastavalt liikmete soovile.

 

JUHATUS

Juhatuse esimees    
Monica Kullarand

Juhatuse liige:
Nelli Privalova

Juhatuse liige:
Alex Kullarand

PANGA REKVISIIDID

AFSA MTÜ
(või  Eesti Afganistani Hurtade ja Salukide Tõuühing)
LHV pank
EE517700771001750581