ÜHING

Tere tulemast AFSA  Tõuühingu kodulehele!

Eesti Afganistani hurtade ja Salukide Tõuühing AFSA on registrisse kantud 22.aprillil, 2002 aastal. Ühingu loomise peamiseks eesmärgiks oli koondada nende kahe tõuga Eestis tegelevad kasvatajad, omanikud ja  huvilised  tõualase aretusinfo kogumiseks  ning ühiseks huvide kaitseks samuti  Afganistani hurda ja Saluki tõu tutvustamine ja tõualase selgitustöö tegemine Eesti Vabariigis.

 • Tõualase info kogumine  ja  selle  edastamine interneti kaudu
 • Tõu aretuseks ja pesakondade plaanimiseks vajaliku info väljastamine meie liikmes-kasvatajatele sugupuu programmist
 • Afganistani hurtade ja salukide  ajaloo kogumine
 • Koostöösuhete loomine ja näituste- ja aretusinfo vahetamine teiste riikide tõuühingutega
 • Koostöö  Eesti tõuühingutega ja Eesti Kennelliiduga
 • Harjutuspäevi vastavalt liikmete soovile.

 

JUHATUS

Juhatuse esimees    
Monica Kullarand

Juhatuse liige:
Nelli Privalova

Juhatuse liige:
Alex Kullarand

 

PÕHIKIRI

.pdf

 

LIIKMEKS ASTUMINE

Mis kasu on sellest, kui  liitun tõuühinguga ja mida saan liikmemaksu eest?

Vastus on lihtne: materiaalset kasu ühelt mittetulundusühingult loota ei tasugi.
Oma tõugu austavana pead sa kindlasti oluliseks et  nende tõugude aretuse, omamise ja  harrastamisega  oleks  tagatud  esindava organi ehk tõuühingu olemasolu,   oleks  kokku kogutud sinu tõugu puudutav materjal  nii tulevastele põlvedele kui ka  esitletud  muude maade  harrastajatele.
Oma tõugu austavana  toetad sa tõuühingut liikmeksolekuga. Makstud liikmemaksuga  ja mittetulundusliku tegevusega  aitad läbi tõuühingu kaasa  nende tõugude arengule Eestis.

Ma ei tegele aktiivselt, ei käi näitustel ega  kasvata?

Tõuühing on kõikidele neile kes seda koeratõugu armastavad – oluline ja piisav on, et  sulle meeldivad afganistani hurdad või salukid.

 • Kui oled omanud kunagi  neid tõuge
 • Kui  oled huvitatud tulevikus omama
 • Kui pole kunagi omanud ega saa omada ka tulevikus, kuid oled  neist siiski huvitatud
  oled  samuti VÄGA oodatud astuma meie liikmeskonda!

PANGA REKVISIIDID

AFSA MTÜ
(või  Eesti Afganistani Hurtade ja Salukide Tõuühing)
LHV pank
EE517700771001750581

LIIKMEMAKS

Liikmeks astumiseks saada meile e-kirjaga liikmemaksu tasumist tõendav maksekorralduse koopia millel on selgitusse märgitud aasta mille eest aastane liikmemaks on tasutud.
Liikme  staatus hakkab kehtima makse laekumisele järgnevast päevast ja lõpeb aasta viimasel päeval

Liikme aastamaks:  10 eurot
Õpilase ja pensionäri aastane liikmemaks: 5 eurot